Polityka prywatności MIR-TEX24 Hurtownia Tkanin

W ramach niniejszej polityki prywatności przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”). MIR-TEX24 przetwarza dane osobowe w różnych celach, zaś szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo poniżej.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest MIRJAN 24 Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Łęka Mroczeńska 102, 63-604 Baranów, KRS 0000931948 („MIRJAN24” lub „Administrator”). MIRJAN 24 wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod iod@mirjan24.com.

Poniżej przedstawiamy cele oraz podstawy prawne, a także okres przechowywania danych, w odniesieniu do różnych kategorii osób.

 1. Nabywcy produktów na www.mir-tex24.pl oraz osoby, które zarejestrowały konto

  Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna:

  1. realizacja usługi w postaci konta użytkownika na www.mir-tex24.pl,
  2. realizacja umowy sprzedaży z Klientem (zamówienia) lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, na żądanie Klienta, wyrażone w dowolny sposób (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności księgowych oraz podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  5. prowadzenie działań marketingowych, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Okres przechowywania danych:

  Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z realizowanej przez nas umowy, tj. sprzedaży produktu oraz upływu terminów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego i rachunkowego. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

 2. Adresaci działań marketingowych prowadzonych przez MIR-TEX24 (w tym odbiorcy newslettera)

  Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna:

  1. marketing własnych produktów i usług, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. marketing produktów i usług firm współpracujących z Administratorem, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  3. inne cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  4. ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Okres przechowywania danych:

  Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.

 3. Kontrahenci (w tym dostawcy produktów i usług do MIR-TEX24) i osoby wyznaczone do realizacji umowy

  Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna:

  1. realizacja umowy z Kontrahentem lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, na żądanie Kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś Kontrahentem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą działającą w imieniu lub na rzecz Kontrahenta),
  2. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności księgowych oraz podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  4. ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Okres przechowywania danych:

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z Kontrahentem – w zależności, który okres jest dłuższy. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

  W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych:

  Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to pozyskaliśmy je od naszego Kontrahenta lub od osoby działającej w imieniu lub na rzecz naszego Kontrahenta. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej są to: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu. W przypadku współpracy w systemie informatycznym – także login, hasło oraz historię współpracy.

 4. Osoby odwiedzające profile MIR-TEX24 w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram)

  Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna:

  1. promocja działalności MIR-TEX24, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portale społecznościowe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Okres przechowywania danych:

  Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 5. Użytkownicy strony mir-tex24.pl (przetwarzanie danych z cookies)

  Definicja i sposób działania plików cookies:

  Podczas korzystania ze strony mir-tex24.pl, serwer i oprogramowanie mogą korzystać z tzw. plików cookies. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na komputerze użytkownika. W określonych sytuacjach mogą one stanowić dane osobowe, tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Są one wykorzystywane m.in. do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu istnieje m.in. możliwość dostosowywania oferty do preferencji użytkownika czy ułatwienia korzystania ze strony mir-tex24.pl poprzez brak konieczności każdorazowego logowania się.

  Strona mir-tex24.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

  Nazwa pliku Cel stosowania Okres przetwarzania
  Niezbędne pliki cookie
  PrestaShop-[XXXXXX]{32} Plik cookie generowany przez PrestaShop.
  Dostawca: PrestaShop
  5 dni
  Statystyczne/analityczne pliki cookie
  _hjAbsoluteSessionInProgress Śledzenie początku podróży użytkownika w celu uzyskania łącznej liczby sesji.
  Dostawca: Hotjar
  30 minut
  _hjIncludedInSessionSample Dobór odwiedzających uwzględniany w próbkowaniu danych określonym przez dzienny limit sesji witryny.
  Dostawca: Hotjar
  2 minuty
  _hjFirstSeen Umożliwienie śledzenia początku podróży użytkownika w celu uzyskania informacji o łącznej liczbie odbytych przez niego sesji.
  Dostawca: Hotjar
  30 minut
  _hjIncludedInPageviewSample Dobór odwiedzających uwzględniany w próbkowaniu danych określonym przez dzienny limit sesji witryny.
  Dostawca: Hotjar
  2 minuty
  _hjSessionUser_XXXXXX Dane dotyczące sesji danego użytkownika.
  Dostawca: Hotjar
  1 rok
  _gid Przechowywanie i aktualizacja unikalnej wartości dla każdej odwiedzanej strony (liczenie i śledzenie odsłon).
  Dostawca: Google
  1 dzień
  _gat Ograniczanie szybkości żądań - ograniczanie gromadzenia danych w witrynach o dużym natężeniu ruchu.
  Dostawca: Google
  1 minuta
  _ga

  Rozróżnianie unikalnych użytkowników poprzez przypisanie identyfikatora klienta w postaci losowo wygenerowanej liczby.
  Dostawca: Google

  2 lata
  Marketingowe pliki cookie
  CMPS Powiązanie z reklamą i śledzeniem produktów, które oglądali użytkownicy.
  Dostawca: Casalemedia
  3 miesiące
  CMPRO Powiązanie z reklamą i śledzeniem produktów, które oglądali użytkownicy.
  Dostawca: Casalemedia
  3 miesiące
  CMRUM3 Powiązanie z reklamą i śledzeniem produktów, które oglądali użytkownicy.
  Dostawca: Casalemedia
  1 rok
  CMID Powiązanie z reklamą i śledzeniem produktów, które oglądali użytkownicy.
  Dostawca: Casalemedia
  1 rok
  CMST Gromadzenie danych odwiedzających związane z wizytami na stronie (tj.: liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie i załadowane strony) w celu wyświetlania targetowanych reklam.
  Dostawca: Casalemedia
  1 dzień
  PugT Rejestracja unikalnego identyfikatora urządzenia, z którego korzysta użytkownik podczas ponownych odwiedzin w witrynie.
  Dostawca: Pubmatic
  1 miesiąc
  APID Sposób korzystania ze strony internetowej oraz wszelkie reklamy, które użytkownik końcowy mógł zobaczyć przed jej odwiedzeniem.
  Dostawca: Advertising
  1 rok
  uid Gromadzenie danych o aktywności użytkownika na stronie internetowej na podstawie przypisanego mu niepowtarzalnego, generowanego komputerowo identyfikatora.
  Dostawca: Criteo
  20 dni
  rlas3 Realizacja celów reklamowych.
  Dostawca: Rlcdn
  1 rok
  pxrc Rejestracja danych nieosobowych dotyczących odwiedzającego w celu optymalizacji trafności doboru reklam.
  Dostawca: Rlcdn
  2 miesiące
  A3 Kierowanie reklam dla przeglądarki Yahoo.
  Dostawca: Yahoo analytics
  1 rok
  IDSYNC Sposób korzystania ze strony internetowej oraz wszelkie reklamy, które użytkownik końcowy mógł zobaczyć przed jej odwiedzeniem.
  Dostawca: Yahoo analytics
  1 rok
  obuid Przechowywanie anonimowego identyfikatora użytkownika oraz do śledzenie jego działań.
  Dostawca: Outbrain
  3 miesiące
  cto_bundle Analiza danych technicznych dotyczących strony internetowej na podstawie ustawień platformy Outbrain.
  Dostawca: Outbrain
  1 rok 1 miesiąc
  mv_tokens Token generowany przez firmę reklamową Criteo.
  Dostawca: Outbrain
  14 dni
  criteo Analiza danych technicznych dotyczących strony internetowej na podstawie ustawień platformy Outbrain.
  Dostawca: Outbrain
  20 dni
  um Umożliwia proces licytacji.
  Dostawca: Bidswitch
  3 miesiące
  umeh Umożliwia proces licytacji.
  Dostawca: Bidswitch
  3 miesiące
  tuuid Dopasowywanie komunikatów reklamowych do odwiedzającego witrynę użytkowa (głównie na podstawie ustawień bidswitch.net).
  Dostawca: Bidswitch
  1 rok
  tuuid_lu Optymalizacja trafności wyświetlanych treści reklamowych.
  Dostawca: Bidswitch
  1 rok
  _kuid_ Sposób korzystania ze strony internetowej oraz wszelkie reklamy, które użytkownik końcowy mógł zobaczyć przed jej odwiedzeniem.
  Dostawca: Krxd
  6 miesięcy
  uuid2 Gromadzenie anonimowych danych dotyczących wyświetleń reklam, adresu IP, odsłon stron i innych w celu lepszego dopasowania treści reklamowych za pośrednictwem platformy AppNexus.
  Dostawca: Adnxs
  3 miesiące
  IDE Sposób korzystania ze strony internetowej oraz wszelkie reklamy, które użytkownik końcowy mógł zobaczyć przed jej odwiedzeniem.
  Dostawca: Doubleclick
  1 rok
  uuid Optymalizacja trafności reklam poprzez zbieranie danych o odwiedzających z wielu witryn.
  Dostawca: Smartclip
  1 miesiąc
  anj Zbieranie danych weryfikujących to, czy identyfikator pliku cookie jest synchronizowany z partnerem AppNexus.
  Dostawca: Adnxs
  3 miesiące
  _fbp Niniejszy plik cookie jest instalowany przez serwis Facebook i umożliwia wyświetlanie reklam po odwiedzeniu strony internetowej w serwisie Facebook lub na platformie cyfrowej obsługiwanej przez usługi reklamowe Facebooka.
  Dostawca: Facebook
  3 miesiące

  Wyłączenie możliwości korzystania z plików cookie:

  Domyślne ustawienia przeglądarki w większości przypadków umożliwiają zapisywanie plików cookies. W przypadku braku zgody na korzystanie z plików cookies użytkownik musi samodzielnie dokonać zmiany ustawień w banerze cookie / preferencji przeglądarki internetowej. Istnieje również możliwość każdorazowego usunięcia plików cookies z urządzenia po zakończeniu wizyty na mir-tex24.pl. Szczegółowe możliwości i sposoby wyłączenia obsługi plików cookies różnią się w zależności od systemu operacyjnego urządzenia i producenta przeglądarki internetowej i są zwykle dostępne są w sekcji „Pomoc” danej przeglądarki internetowej.

  Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

  1. umożliwienia prawidłowego funkcjonowania strony mir-tex24.pl, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. marketing własnych produktów i usług, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  3. cele statystyczne i analityczne związane z korzystaniem przez użytkownika ze strony mir-tex24.pl, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Okres przechowywania danych:

  Państwa dane osobowe pozyskane z plików cookie będą przechowywane przez czas wskazany wyżej przy poszczególnych plikach cookie, do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  Informacje na temat zasad przetwarzania danych z cookies przez podmioty trzecie:

  Informacje na temat tego, w jaki sposób dostawcy zewnętrzni przetwarzają dane pochodzące z plików cookie, znajdą Państwo na:

  • Google, w tym Youtube

  • Hotjar

  • Criteo

  • Meta Pixel

  • WP Pixel: na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.

 6. Osoby korzystające z formularza zamieszczonego na https://www.mir-tex24.pl/content/6-kontakt oraz pozostałe osoby wchodzące w interakcje z MIR-TEX24

  Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna:

  1. udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Okres przechowywania danych:

  Co do zasady dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie. Dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu, jeżeli nastąpił przed upływem wskazanego okresu 3 miesięcy.

 7. Osoby składające reklamacje na https://dyspozycje.mirjan24.be/complaint/step/1

  Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna:

  1. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. obsługi oraz rozliczenia reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  2. ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń wynikających ze złożonej reklamacji, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Okres przechowywania danych:

  Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu obsłużenia i rozliczenia reklamacji, a następnie do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających ze złożonej reklamacji lub terminów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu.

Odbiorcy danych

W zależności od celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, MIR-TEX24 może je ujawniać następującym podmiotom:

 1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
 2. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podwykonawcom, podmiotom audytującym naszą działalność lub rzeczoznawcom, c)podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowe, windykacyjne lub prawne – w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
 3. podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowe, windykacyjne lub prawne - w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
 4. użytkownikom strony internetowej, mediów społecznościowych lub innej publiczności – w przypadku ważnej podstawy prawnej do upublicznienia danych,
 5. firmom utylizującym lub archiwizującym dokumenty i inne nośniki – w zakresie, w jakim dane przechowywane są w wersji papierowej lub na tych nośnikach,
 6. firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe – w przypadku prowadzenia korespondencji,
 7. bankom, zakładom ubezpieczeń oraz pozostałym instytucjom finansowym i płatniczym - w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 8. pośrednikom, agentom i pełnomocnikom działającym w imieniu organizacji,
 9. firmom prowadzącym działania marketingowe.

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG (w szczególności dotyczy to usługi Google Analytics, więcej na https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl).
Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.;

Prawa osób, których dane dotyczą

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, w granicach przewidzianych przez RODO, przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją),
 6. przenoszenia swoich danych osobowych.

więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą, dostępnych jest w treści art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Administratora z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Administratora danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach MIR-TEX24 dotyczących przetwarzania danych osobowych. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na www.mir-tex24.pl lub dodatkowo innymi kanałami.

Porównaj

0/5